این سند چیست؟ ما می دانیم یکی از دغدغه های اصلی فروشگاه های اینترنتی ، در پروژه طراحی وب شان، این است که شرکت طراح، در حین اجرای قرارداد، به هیچ وجه، از قیمت و زمانی که ابتدا اعلام کرده، عدول نکند و نخواهد تقاضای وقت بیشتر یا اضافه هزینه داشته باشد . رسیدن به این خواسته منطقی شما، وقتی میسر می شود که شرکت طراح قبل از اعلام زمان و هزینه، سنجش درست و کاملی، از ابعاد پروژه، کارکردهای مورد نیاز و سلایق گرافیکی شما انجام دهد.

نام این فرایند در پروژه های نرم افزاری و طراحی سایت، Analysis Requirement و یا “نیازسنجی” است. مرحله ای حساس که صرف یک دقیقه وقت و دقت بیشتر در آن، از ساعت ها بحث، سوء تفاهم و دوباره کاری در حین اجرا جلوگیری خواهد کرد. متاسفانه در ایران ما، این فرهنگ چندان جا نیفتاده است و در بسیاری پروژه ها، من جمله پروژه های طراحی وب، نیازسنجی چندان جدی گرفته نمی شود و کمی نسنجیده و سرسری، یک اعلام زمان و هزینه ای صورت می گیرد که البته نهایتا منجر به نرسیدن پروژه به اهدافش و تلخکامی مشتری و شرکت طراح می شود. 

موسسه رویش رسانه، با تحقیقات فراوان بر روی نیازسنجی علمی و با الگوگیری از روندهای اجرایی شرکت های معتبر طراح وب بین المللی، مجموعه سوالات استانداردی را تدوین کرده است تا شما، به حداقل پرسش های لازم ، پاسخ دهید و این سوالات را در قالب یک فرم آنلاین هوشمند طراحی نموده که، پاسخگویی به ویزارد چند مرحله ای سوالاتش، بصورت متوسط، نیم ساعت بیشتر از شما زمان، نخواهد گرفت. 

طبیعتا رویش رسانه، مبتنی بر پاسخنامه ارسالی از طریق فرم آنلاین زیر ، پس از بررسی و تخمین، پیش فاکتور دقیق زمان و هزینه و پیشنهادنامه کامل خود را، ارسال خواهد نمود. برای دریافت لینک فرم نیازسنجی آنلاین، با ما تماس بگیرید و یا “فرم درخواست پیش فاکتور” را پر نمایید . 

من و محبوب، به هم، قول مروت دادیم               تا که شیرین بـشود از کف ما کامی چند 

و چه طراحی وب، بهتر از آن که ویزیتش               به لبت خنده نـشاند، به دل، آرامی چند 

ما بدان مقصد عــــــالی، نتوانیم رسید                 هم مگر پیش نهد لطف شما گـامی چند