طراحی سایت
اقای محمدعلی جهانشاهی
مجمع تشکل های بین الملل مجموعه ای از تشکل های مردمی فعال در عرصه ی بین الملل می باشد که با ایمان به یاری خدا،کار جمعی و فضیلت تجمیع مؤسسات مردمی و هم افزایی تشکل های انقلابی شکل گرفته است.

زمان تولید:خرداد 1401

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.