طراحی سایت
دانشگاه کاشان
وب سایت پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان جهت معرفی شرکت های دانش بنیان، دستاوردها، افتخارات، رویدادها و چگونگی فرایند جذب و پذیرش.

زمان تولید:1401

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.