به سفارش حوزه هنری انقلاب اسلامی تهران
رویداد ملی استاپ‌موشن، مسیر رشد و رقابت نوجوانان کشور در تولید استاپ موشن است.

زمان تولید:شهریور 1401

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.