طراحی سایت

ستارگان محراب

مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران
تارنمای سلسله نشست‌های ستارگان محراب به منظور شناساندن چهره‌های برجسته و مفاخر امامان محترم جماعات مساجد استان تهران و الگوسازی برای نسل جوان و استحکام و پیوند آنان با روحانیت.

زمان تولید:1393

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.