طراحی سایت
به سفارش شرکت سنگرسازان نور
سایت سنگرسازان نور با انگیزه خدمت رسانی در عرصه پیشرفت و آبادانی کشور به درخواست جمعی از فرماندهان ارشد پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی در دوران جنگ تحمیلی ایجاد شد تا بهتر به معرفی پروژه ماهدشت کرج بپردازند .

زمان تولید:آبان ماه 1402

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.