طراحی سایت

موکب کاشان

موکب حضرت سلطان علی بن محمد باقر (ع)
سایت چندرسانه ای همراه با روایت های روزانه زائران اربعین حسینی و ارائه برنامه های موکب و گزارش مالی.

زمان تولید:تابستان 1401

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.