طراحی سایت

مسجدآیدیا

مرکز رسـیدگی به امور مساجد استان تهران
باشگاه ایده‌پردازان مسجدی (بام) تلاش جمعی از جوانان مسجدباور، در جهت نیل به مسـجد طراز اسلامی تنها پایگاه تخصصی ایده‌پردازی در حوزه امور فرهنگی و علوم انسانی.

زمان تولید:1392

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.