طراحی سایت

خادم ارباب

پویش مهر برنا تهران
پویش ملی »خادم ارباب کیست؟« پاسخی است کوچک به ندای »هل من ناصر حضرت اباعبدلله الحسین«. هدف از برگزاری پویش تمرینی است در زمانه اکنون تا بتوانیم نقش خادمی مان را به خوبی درک کنیم.

زمان تولید:1399

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.