طراحی سایت
سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
رویداد جهان بانو، برای مقابله با تهاجم بی سابقه شناختی و رسانه‌ای به ایران با هدف تولید و انتشار آثار چندرسانه ای برای مخاطب بین الملل

زمان تولید:اسفندماه 1401

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.