طراحی سایت

سامانه اعتلا

شورای سیاست گذاری ائمه جماعات
سامانه برنامه راهبردی فرهنگی ائمه جماعات کشور و سامانه پشتیبانی محتوایی با ارائه داشبورد مدیریتی و گزارش برنامه سالانه

زمان تولید:1401-1402

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.