سایت و اپ
سفارش سازمان آرامستان شهرداری کاشان
کلیه امور مربوط به قبور شهدا و فوتی های آرامستان های کاشان همراه با امکان تور مجازی، ثبت وصیت نامه، و معرفی شهدا و مشاهیر و اطلاعات متوفیان

زمان تولید:1400-1402

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.