طراحی سایت

بابا افضل کاشانی

سفارش پژوهشگده ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان
وب سایتی جهت معرفی آثار خطی و چاپی حکیم برجسته ایرانی افضل الدین محمد بن حسین مَرَقی کاشانی معروف به باباافضل و بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده.

زمان تولید:زمستان 1401

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.