طراحی سایت

انتقام هنر

خیریه هنر تهران
سایتی برای دریافت و جمع آوری آثار هنرمندان در حوزه های مختلف جبهه مقاومت مانند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای هسته ای، فلسطین، یمنو .

زمان تولید:1399

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.