طراحی سایت

الغدیر کاشان

سفارش مجمع فرهنگی الغدیر کاشان
سایت مجمع فرهنگی مذهبی الغدیر کاشان به منظور اعتلای فرهنگ معارف امامت و ولایت و احیاء واقعه غدیرخم به عنوان روز اعلان امارت و ولایت حضرت علی علیه السلام.

زمان تولید:1400

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.