طراحی سایت

خرم پردیس

سفارش پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان
سایتی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی با کارشناسان برجسته شرکت‌های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان با هدف کمک به دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جهت ورود به بازار کار .

زمان تولید:1401

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.