سایت و اپ

حافظان وحی

به سفارش موسسه جامعه‌القرآن الکریم کاشان
سایت و پرتال آموزشی موسسه جامعه‌القرآن الکریم کاشان همراه با برگزاری دوره های مجازی با هدف ترویج فرهنگ قرآن و ایجاد ارتباط هر چه عمیق‌تر و ماندگار نسل جوان با قرآن کریم.

زمان تولید:1393

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت دعوت می نماید.